Tieslietu padome atbalstījusi Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājas Zitas Kupces apstiprināšanu rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā un noteikusi pēc apstiprināšanas Saeimā par rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi pildīt tiesneša pienākumus Ogres rajona tiesā.

Zita Kupce bija pieteikusies konkursā uz vakanto tiesneša amata vietu Ogres rajona tiesā, pamatojot, ka strādāt šajā tiesā vēlas tāpēc, lai darbavieta būtu tuvāk dzīvesvietai, jo vairāk tāpēc, ka Administratīvā apgabaltiesa 2013. gadā tiks pārvietota no Rīgas pilsētas centra uz Pārdaugavu.

Zita Kupce kopš 2004. gada ir Administratīvās apgabaltiesas tiesnese un kopš 2008. gada šīs tiesas priekšsēdētāja. Pirms tam septiņus gadus bijusi tiesnese Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā.

Otrs lēmums, ko Tieslietu padome pieņēma saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 77. panta otro daļu, ir uzdot Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesei Ivetai Stuberovskai pildīt Rīgas apgabaltiesas tiesneša pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā.

Likums nosaka, ka apgabaltiesas tiesnesi pagaidu prombūtnes laikā Tieslietu padome pēc tieslietu ministra priekšlikuma un pozitīva Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt rajona (pilsētas) tiesas tiesnesim.  

 

Rasma Zvejniece,

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211