Tieslietu padome uzdeva Administratīvās rajona tiesas tiesnesei Ingai Juhņevičai-Knokai tiesneša pagaidu prombūtnes laikā aizstāt apgabaltiesas tiesnesi.

Inga Juhņeviča-Knoka ir Administratīvās rajona tiesas tiesnese no 2009.gada, bet kopš 2016.gada pilda tiesneša pienākumus Administratīvajā apgabaltiesā tiesneša vakances un pagaidu prombūtnes laikā.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 8.oktobrī

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211