Tieslietu padome 16.decembra sēdē piekrita, ka Rīgas apgabaltiesas tiesneši Normunds Riņķis un Mairita Šķendere pilda Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus vakances laikā.

Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” tiesnešu vakanci var aizvietot uz laiku, ne ilgāku par diviem gadiem.

Savukārt Rīgas apgabaltiesas tiesnešus viņu prombūtnes laikā aizvietos Rīgas rajona tiesas tiesnese Madara Ābele un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnese Anna Mihailova.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211