Par Tieslietu padomes 27. septembra lēmumiem

 

Apstiprina Augstākās tiesas tiesnešu kandidātu atlases konkursa nolikumu, citu tiesu tiesnešu kandidātu atlases nolikumu vēl izstrādā

Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāti turpmāk tiks izraudzīti atklātā konkursā. To paredz grozījumi likumā „Par tiesu varu” un Tieslietu padomes 27. septembra sēdē apstiprinātais Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu atlases atklāta konkursa nolikums.

Tieslietu padome arī apsprieda, bet neapstiprināja rajona (pilsētu) tiesu, zemesgrāmatu nodaļu un apgabaltiesu tiesnešu amata kandidātu atlases nolikumu. Tieslietu ministrija nolikumu precizēs, ņemot vērā Tieslietu padomes priekšlikumus.

Saskaņā ar 2011. gada 9. jūnijā pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu” tiesneša amata kandidātu atlase gan rajona (pilsētu) tiesās un zemesgrāmatu nodaļās, gan apgabaltiesās un arī Augstākajā tiesā notiek atklātā pretendentu konkursā. Konkursa nolikumu pēc tieslietu ministra un Augstākās tiesas priekšsēdētāja ierosinājuma apstiprina Tieslietu padome.

 

Tieslietu padomes lēmumi tiesnešu karjeras jautājumos

27. septembra sēdē Tieslietu padome pēc tieslietu ministra lūguma pagarināja Zemgales apgabaltiesas tiesnesei Regīnai Knabei atrašanos amatā līdz 2013. gada 12. oktobrim.

Par tiesnesi Regīna Knabe strādā kopš 1994. gada, no 1997. gada ir Zemgales apgabaltiesas tiesnese. 2002. gadā viņai uzdots pildīt Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas priekšsēdētājas pienākumus, 2010. gadā iecelta Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Civillietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja amatā.

Likumā „Par tiesu varu” apgabaltiesas tiesnesim noteiktais amata pildīšanas maksimālais vecums ir 65 gadi. Tieslietu padome, saņemot pozitīvu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinumu, var pagarināt apgabaltiesas tiesneša atrašanos amatā uz laiku līdz diviem gadiem.

Savukārt jau 30. augustā Tieslietu padome rakstveida procesā ir pieņēmusi lēmumu uzdot Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesei Kristīnei Vanagai pildīt Tukuma rajona tiesas tiesneša pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211