Tieslietu padome apstiprināja visu Latvijas tiesu iesniegtos lietu izskatīšanas termiņu standartus 2021.gadam.

Tas ir darīts atbilstoši 2020.gada grozījumiem likuma „Par tiesu varu” 27.1 pantā, kas noteic, ka tiesas priekšsēdētājs lietu izskatīšanas termiņu standartu līdz katra gada 1.februārim iesniedz apstiprināšanai Tieslietu padomē.

Tieslietu padomes sekretariāts apkopoja visus tiesu priekšsēdētāju iesniegtos standartus vienotā, pārskatāmā dokumentā.  Tas ir pieejams Tieslietu padomes mājaslapas sadaļā “Dokumenti”.

Šis standarts dažādās tiesās ir atšķirīgs. Civillietām pirmajā instancē 4–12 mēneši, apgabaltiesās 4–6 mēneši, Senātā – 6–18 mēneši. Krimināllietas pirmajā instancē 4–12 mēneši, apgabaltiesās 2–10 mēneši, Senātā 3–12 mēneši. Administratīvās lietas pirmajā instancē 7,37 mēneši, apgabaltiesā 6,5 mēneši, Senātā 6–18 mēneši. 

Vienlaikus tika secināts, ka ir nepieciešams strādāt pie jaunu Tieslietu padomes vadlīniju izstrādes, lai sekmētu jēgpilnu, viegli pārskatāmu un salīdzināmu datu apkopošanu par aktuālākajām lietu kategorijām un plānoto lietu izskatīšanas gaitu.  

Tas sekmēs tiesu darbības caurskatāmību un termiņu vadību tiesās, kā arī ļaus ikvienam tiesas klientam pamatoti rēķināties ar paredzamu lietas izskatīšanas ilgumu tiesā.

  • Par visiem Tieslietu padomes 26.februāra sēdē pieņemtajiem lēmumiem skatīt šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211