Šīgada Tiesnešu konference 13.maijā tiks veltīta tiesnešu ētikas jautājumiem, jo jāpārvēl Tiesnešu ētikas komisijas pamatsastāvs, kas darbojas kopš komisijas izveidošanas 2008.gadā. Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” Tiesnešu ētikas komisijas locekli ievēl uz četriem gadiem un ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

Lai nenoslogotu klātienes tiesnešu konferenci ar laikietilpīgām vēlēšanu procedūrām, jauno Tiesnešu ētikas komisijas locekļu izvirzīšanu un ievēlēšanu nolemts organizēta elektroniski. Līdz ar to Tieslietu padome lēma Tiesnešu konferenci iedalīt divās daļās: klātienes daļā, kas notiks 13.maijā, un neklātienes – elektronisko vēlēšanu – daļā 20.maijā.

Kandidāti jau iepriekš tiks izvirzīti elektroniski, bet klātienes konferencē 13.maijā tiks uzklausīti viņu redzējumi par tiesnešu ētikas aktualitātēm, kā arī būs iespēja uzdot kolēģiem jautājumus. Noslēdzošais posms – balsošana par kandidātiem – turpināsies elektroniski 20.maijā, kad tiks ievēlēti Tiesnešu ētikas komisijas locekļi divi no Augstākās tiesas tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus, trīs no apgabaltiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus, divi no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus un divi no zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus.

Tieslietu padome par tiesnešu konferences klātienes daļas vadītāju noteica Rīgas apgabaltiesas tiesas tiesnesi Juri Stukānu, par konferences sekretāri – Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesnesi Sanitu Strakši. Savukārt par tiesnešu konferences neklātienes daļas vadītāju noteica Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju Māri Vīgantu, par sekretāri – Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi Jolantu Līvenu.

Tieslietu padome noteica arī balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas priekšsēdētāja Aija Āva, Rīgas apgabaltiesas tiesnese Marika Bebriša, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces vietniece Ieva Zabarovska.

Tieslietu padome apstiprināja Tiesnešu konferences organizēšanas un norises plānu Tiesnešu ētikas komisijas elektroniskajām vēlēšanām, saskaņā ar kuru līdz 25.aprīlim jāizvirza Tiesnešu ētikas komisijas kandidāti.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 21.marta sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211