4.janvārī Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam zvērestus nodeva 29 jaunās paaudzes juristi, kuri turpmāk būs pilntiesīgi tiesu varai piederošo profesiju pārstāvji.

Zvērinātu tiesu izpildītāju rindas papildinās Kristīne Gavare, kas līdz šim bijusi Rīgas apgabaltiesas 53. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja palīgs. Saskaņā ar Tieslietu ministrijas rīkojumu, K. Gavare sāks pildīt amata pienākumus šajā pašā iecirknī.

Savukārt advokātu zvērestu nodeva gan līdz šim par advokātu palīgiem strādājošie Jānis Bazevičs, Aldis Blumbergs, Renārs Briedis, Ina Cara, Agnese Erta, Uldis Freidenfelds, Elīna Girne – Bērziņa, Agnese Hartpenga, Pauls Jansons, Andris Jaunbērziņš, Agnese Jauntirāne – Barkāne, Artūrs Krauklis, Jānis Miltuzis, Vitālijs Platpirs, Andra Plotniece, Helēna Purviņa, Larisa Riņķe, Dace Rītiņa, Inga Rozentāle, Inese Sakārne, Gundega Skudra, Daimārs Škutāns, Agris Vidžups, Elīna Zālīte un Māra Zepa, gan juridisko zinātņu doktori no Latvijas Universitātes Jānis Lazdiņš un Sanita Osipova, gan Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja Baiba Cera.

Pēc tam, kad jaunie advokāti bija zvērējuši būt uzticīgi Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai to personu intereses, kuru lietas vada, apzinoties, ka par savu darbību jāatbild likuma priekšā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns vēlēja visiem dzīvot un strādāt saskaņā ar doto solījumu un ētikas principiem, lai kopīgi izdotos celt tiesu sistēmas prestižu un autoritāti Latvijā.