Lai nodrošinātu pieteikumu, sūdzību, lietu un materiālu efektīvu izskatīšanu, rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesneši var specializēties civillietu, krimināllietu, administratīvo pārkāpumu lietu, kā arī noteiktās tiesību nozarēs un lietu veidu izskatīšanā. Tieslietu padome apstiprināja Tiesu administrācijas sagatavoto tiesnešu specializācijas principu un slodzes rādītāju noteikšanas kārtību, kas paredz šajos procesos izmantot automatizētās sadales funkcioanlitāti Tiesu informatīvajā sistēmā.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 17.oktobra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211