Tieslietu padome apstiprināja Latvijas Tiesnešu mācību centra izstrādāto tiesnešu un tiesas darbinieku mācību programmu saturu 2022.gadam. Programmu īstenošanai paredzēts valsts finansējums un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums.

Programmu saturs veidots saskaņā ar Tieslietu padomes 21.maijā apstiprinātajām Vadlīnijām tiesnešu apmācības organizēšanai. Tiesnešu mācību centra valdes priekšsēdētāja Solvita Kalniņa-Caune novērtēja, ka vadlīnijas devušas skaidru virzību mācību programmu izstrādē un sekmējušas konstruktīvu dialogu par tiesnešu tālākizglītības saturu.   

Latvijas Tiesnešu mācību centra piedāvājumā galvenais akcents likts uz jauno tiesnešu apmācību, jaunā tiesneša mācību programmas ilgumu paredzot līdz pieciem mēnešiem gada laikā. Programmā paredzētas gan lekcijas intensīvā režīmā, gan mācīšanās darba vidē un mentoru atbalsts, gan katram jaunajam tiesnesim individualizēts personiskās izaugsmes plāns.

Otra Tiesnešu mācību centra programma paredzēta tiesnešiem ar stāžu. Šajā programmā semināros vietas būs arī tiesnešu palīgiem.

Atsevišķi mācību pasākumi plānoti tiesu darbiniekiem, tiesu priekšsēdētājiem un tiesnešiem-lektoriem. Tiesnešu mācību centrs iecerējis izveidot arī e-vides mācību programmu.

Savukārt Tiesu administrācija informēja Tieslietu padomi, ka līdzdarbības līgums ar Latvijas Tiesnešu mācību centru ir pamatvirziens tiesnešu un tiesu darbinieku apmācību nodrošināšanai. Otrs mācību nodrošināšanas virziens ir Eiropas Sociālā fonda projekts “Justīcija attīstībai”, kura darbībai 2022.gads būs pēdējais. Ar šī projekta finansējumu organizētas gan tiesnešu un tiesu darbinieku juridiskās mācības, tostarp mācības Eiropas Savienības tiesībās, gan informācijas tehnoloģiju un svešvalodu mācības, kā arī notiek pieredzes apmaiņa un rīkotas dažādas konferences.

Tiesu administrācijai noslēgts arī sadarbības līgums ar ASV vēstniecību par tiesnešu apmācībām atsevišķos tiesību un procesuālajos jautājumos, tāpat atsevišķi mācību kursi organizēti sadarbībā ar Latvijas pašvaldību mācību centru.

  • Par visiem Tieslietu padomes 12.novembra sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211