Tieslietu padome apstiprināja vadlīnijas, kā organizējama tiesvedībā pieņemtu lietu nodošana citai tiesai lietas ātrākas izskatīšanas nodrošināšanai.

Lai izlīdzinātu tiesu noslodzi, šāda iespēja Civilprocesa likuma 32.1 pantā paredzēta laika posmā līdz tā saukto tīro tiesu instanču reformas beigām. Tieslietu padome jau iepriekš bija norādījusi, ka jāveido vienotu kārtību, kā piemērot likuma normu un organizēt procesu, kad lietas, kuru izskatīšana pēc būtības nav uzsākta, nodot izskatīšanai citām tā paša vai cita tiesu apgabala tiesām.

Vadlīnijās uzsvērts, ka tiesu noslodzes samazināšanas un izlīdzināšana nevar būt patstāvīgs arguments konkrētas lietas nodošanai citai tiesai, lēmumam nodot lietu izskatīšanai citā tiesā ir jābūt pamatotam ar objektīviem pieņēmumiem, ka attiecīgo lietu citā tiesā būs iespējams izskatīt būtiski ātrāk.

Tieslietu padomes apstiprinātās vadlīnijas nosaka kārtību, kādas lietas var ierosināt nodot izskatīšanai citai tiesai, kā izvēlēties tiesu, kurai lietu nodot, kā arī sadarbību starp tiesām.

Tieslietu ministrija vadlīniju projektu sagatavojusi sadarbībā ar tiesām, uzklausot to sniegtos viedokļus.

Vadlīnijas skatiet šeit: Vadlīnijas organizējot tievedībā pieņemtas lietas nodošanu citai tiesai lietas ātrākai izskatīšanai

 

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 24.novembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211