2.jūlijā Augstākajā tiesā  viesojās Eiropas Tiesību akadēmijas direktors Žans-Filips Ražads (Jean-Philippe Rageade), programmu direktors un koordinators sadarbībai ar Latviju  Jaroslavs Opravils (Jaroslav Opravil) un Tiesu administrācijas Eiropas Sociālā fonda projektu vadītāja Anna Skrjabina.  Ar viņiem tikās Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta un Augstākās tiesas priekšsēdētāja padomniece Tieslietu padomes jautājumos Solvita Harbaceviča.

Eiropas Tiesību akadēmijas (ERA) direktors iepazīstināja Latvijas pusi ar jauno 7 gadu attīstības stratēģiju, kā arī ar darbību COVID krīzes periodā, ERA pārorientējoties uz mācību kursu nodrošināšanu tiešsaistes režīmā. Šādā veidā 2020.gadā ir bijis iespējams nodrošināt kursu apmeklējumu apmēram 5000 dalībniekiem. ERA direktors prognozēja, ka arī turpmāk, pēc COVID krīzes beigām, tiešsaistes formāts tiks plaši izmantots. Kā saturiski prioritārās tika izceltas diskriminācijas novēršanas, dzimumu līdztiesības, konkurences un vides aizsardzības jomas.

Dzintra Balta un Solvita Harbaceviča informēja ERA pārstāvjus par Tieslietu padomes darbības stratēģiju 2021.–2025. gadam, kā arī jaunumiem tiesnešu atlases un tiesnešu mācību organizācijas jomās. ERA direktors augstu novērtēja sadarbību ar Latvijas tiesnešu mācību centru un uzteica centra darbinieku profesionalitāti.

Tāpat tikšanās laikā tika apspriestas ERA pielietotās metodoloģijas tiesnešu mācību organizēšanā un lektoru sagatavošanā, kā arī mācību piedāvājums ES tiesību principu un ES tiesas judikatūras tiesiskuma jautājumos jomās.

Dienas gaitā viesi tikās arī ar Judikatūras un Zinātniski analītiskās nodaļas vadītāju Anitu Zikmani, pārrunājot praktisko semināru norisi, aktuālos izaicinājumus un risinājumus nākotnē, lai, izmantojot esošo pieredzi, uzlabotu semināru pieejamību, nezaudējot kvalitāti. Kā arī īpaši tika apspriesta nepieciešamība attīstīt digitālās prasmes resursu izmantošanā, piemēram, dažādu datu bāzu lietošanā, iespējams to iekļaujot ikdienas apmācību kursu programmā.  

Eiropas Tiesību akadēmija ir vadošā mācību iestāde Eiropā, kas nodrošina apmācības Eiropas Savienības tiesību jautājumos juridisko profesiju pārstāvjiem. Kopš 2016.gada nogales Latvija ir viena no 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas ir pārstāvēta ERA Vadības padomē.  

ERA ir viens no aktīvākajiem Tiesu administrācijas un Latvijas tiesnešu mācību centra sadarbības partneriem. Sadarbība ar ERA plašā mērogā nodrošinājusi tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuratūras darbinieku un izmeklēšanas iestāžu darbinieku izglītošanu par aktualitātēm tiem darbā nepieciešamajos jautājumos.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv