Saskaņā ar pirmās instances tiesu teritoriālo reformu 2018.gada 1.martā tiks reorganizēta Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jēkabpils, Ogres un Tukuma rajona tiesas un to sastāvā ietilpstošās zemesgrāmatu nodaļas, pievienojot tās Jelgavas tiesai un attiecīgi tās sastāvā esošajai zemesgrāmatu nodaļai un mainot tiesas nosaukumu – Zemgales rajona tiesa un attiecīgi – Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa.

Tieslietu padome 19.februārī pieņēma lēmumus par Aizkraukles rajona tiesas, Bauskas rajona tiesas, Dobeles rajona tiesas, Jēkabpils rajona tiesas, Ogres rajona tiesas un Tukuma rajona tiesas un to sastāvā ietilpstošo zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu pārcelšanu darbā Zemgales rajona tiesā un Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar 1.martu.

Aizkraukles rajona tiesas tiesneses Jolanta Bebriša, Sarmīte Daukšte, Iveta Silicka, Sallija Vikentjeva, Inga Zālīte un Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Gita Zenfelta pārceltas darbā Zemgales rajona tiesā ar amata pienākumu izpildes vietu Aizkrauklē.

Bauskas rajona tiesas tiesneses Iveta Andžāne, Irina Bogdanova, Lilita Kosoja, Marina Ribina, Agnese Skulme, Indra Tikuma un Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Lauma Aina Keidena pārceltas darbā Zemgales rajona tiesā ar amata pienākumu izpildes vietu Bauskā.

Dobeles rajona tiesas tiesneši Iluta Kovaļova, Renāte Krasovska, Nora Pakule, Ārija Ulaseviča, Andris Škutāns un Dobeles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Ligita Birkhāne pārcelti darbā Zemgales rajona tiesā ar amata pienākumu izpildes vietu Dobelē.

Jēkabpils rajona tiesas tiesneši Līga Baltmane-Zepa, Lilita Bārbale, Ramiro Grandāns, Valdis Muižnieks, Viktors Trušels, Inese Tumanova un Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Aija Bisāne un Līga Ieleja pārcelti darbā Zemgales rajona tiesā ar amata pienākumu izpildes vietu Jēkabpilī.

Ogres rajona tiesas tiesneši Zita Kupce, Zeltīte Kusiņa, Dzintars Melbārdis, Arnis Naglis, Dainis Plaudis, Inese Punte un Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Sandra Breiča un Ligita Ertmane pārcelti darbā Zemgales rajona tiesā ar amata pienākumu izpildes vietu Ogrē.

Tukuma rajona tiesas tiesneses Rita Bruce, Adrija Kasakovska, Inese Mudele, Ligita Sprigule, Kristīne Vanaga, Aelita Vancāne un Tukuma rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Glorija Sorokina pārceltas darbā Zemgales rajona tiesā ar amata pienākumu izpildes vietu Tukumā.

Līdz ar Zemgales reģiona pirmās instances tiesu reorganizāciju 1.martā noslēgsies tiesu teritoriālā reforma un Latvijā būs deviņas vispārējās jurisdikcijas rajona (pilsētas) tiesas un Administratīvā rajona tiesa.

Tieslietu padome noteica tiesnešu skaitu rajona (pilsētu) tiesās un to sastāvā ietilpstošajās zemesgrāmatu nodaļās no 2018.gada 1.marta: Zemgales rajona tiesā – 50 tiesneši un13 zemesgrāmatu nodaļas tiesneši; Vidzemes rajona tiesā 32 tiesneši un 10 zemesgrāmatu nodaļas tiesneši; Kurzemes rajona tiesā 36 tiesneši un 11 zemesgrāmatu nodaļas tiesneši; Latgales tiesu apgabalā Daugavpils tiesā 20 tiesneši un 6 zemesgrāmatu nodaļas tiesneši un Rēzeknes tiesā 15 tiesneši un 4 zemesgrāmatu nodaļas tiesneši; Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā 30 tiesneši, Pārdaugavas tiesā 28 tiesneši, Vidzemes priekšpilsētas tiesā 44 tiesneši un 20 zemesgrāmatu nodaļas tiesneši; Rīgas rajona tiesā 30 tiesneši un 13 zemesgrāmatu nodaļas tiesneši; Administratīvajā rajona tiesā 43 tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211