Trešdien, 1. martā, Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs piedalījās Valsts prezidenta Egila Levita organizētajā tikšanās ar tieslietu sistēmas institūciju vadītājiem, kurā tika pārrunāti aktuālie tieslietu sistēmas attīstības jautājumi.

A.Strupišs informēja Valsts prezidentu un klātesošos par Tieslietu padomes šā gada darbības prioritātēm, tostarp par darbu pie Tieslietu padomes statusa stiprināšanas un tiesu varas atsaistīšanas no izpildvaras, kas bija paredzēta jau 2002. gadā Latvijas un Eiropas Savienības pirmsiestāšanās sarunās. Tiesu neatkarība no izpildvaras ir visas sabiedrības interesēs, taču būtu jāstiprina atbilstoši mehānismi tiesu sistēmas darbības efektivitātes un kvalitātes nodrošināšanai. “Ir jānodrošina efektīva, kvalitatīva, ilgtspējīga un no politiskās ietekmes brīva tiesu sistēma ar tajā iestrādātiem drošības mehānismiem sabiedrības interešu aizsardzībai” – teica A. Strupišs.

Vienlaikus A. Strupišs vērsa uzmanību uz to, ka ir izveidojies cieņpilns dialogs ar tieslietu ministri, kā arī ar Saeimas Juridiskās komisijas un tās apakškomisijas vadītājiem. Tādējādi šobrīd nepastāv politiski šķēršļi minētā uzdevuma īstenošanā un Tieslietu padome sadarbosies ar Tieslietu ministriju, kā arī rīkos diskusiju par Tieslietu padomes statusu, piesaistot konstitucionālo tiesību ekspertus.

Pārrunājot situāciju par juridisko izglītību un valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena vājiem rezultātiem, A. Strupišs pauda viedokli, ka tiesu varai ir problēmas atlasīt ne tikai augsti kvalificētus tiesnešus, bet pat tiesnešu palīgus un zinātniski analītiskos padomniekus. “Ja šobrīd nekas netiks darīts, pēc gadiem pieciem mēs varam atjēgties dziļā bedrē, un tas jau varētu būt pat valsts drošības jautājums, ja nebūs iespējams nodrošināt tiesībaizsardzības sistēmas darbu.” – uzsvēra A. Strupišs.

Sarunā ar Valsts prezidentu piedalījās Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins un Saeimas Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas priekšsēdētāja Inese Kalniņa.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380