Saskaņā ar tiesu reformu, pārejot uz tīro trīs instanču sistēmu, 2016.gada 31.decembrī beigs pastāvēt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta. Lai nodrošinātu iespēju tiesnešiem, kuri pēc reformas nevarēs turpināt darbu Augstākajā tiesā, strādāt apelācijas instancē, Tieslietu padome atbalstīja priekšlikumu par papildu divu tiesneša amata vietu piešķiršanu Rīgas apgabaltiesai.

Otrs Tieslietu ministrijas priekšlikums saistībā ar tiesneša amata vietu pārdali bija par trīs papildu tiesneša amata vietu uz noteiktu laiku – diviem gadiem – piešķiršanu Administratīvajai apgabaltiesai.

Tas tiek darīts, lai samazinātu lietu uzkrājumu Administratīvajā apgabaltiesā, kas 2015.gada beigās bija 1509 lietas. Tā kā kopumā ir tendence administratīvo lietu skaitam samazināties, tiek prognozēts, ka Administratīvā apgabaltiesa lietu uzkrājumu varētu izskatīt divu gadu laikā, tādēļ nebūtu lietderīgi veidot pastāvīgas tiesnešu amata vietas. Administratīvā apgabaltiesa izteikusi priekšlikumu izveidot trīs pagaidu tiesnešu amata vietas, kurās divus gadus tiesneša pienākumus pildītu Administratīvās rajona tiesas tiesneši.

Tieslietu padome atbalstīja šāda līdz šim Latvijas tiesu darba organizācijā nebijuša risinājuma virzību.

Rasta iespēja par vienu amata vietu palielināt rajona (pilsētas) tiesu tiesnešu skaitu. Ņemot vērā, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ir viena no visaugstākajām tiesnešu noslodzēm civillietu izskatīšanā, kas vēl vairāk pieaugs pēc pilnīgas tīro trīs instanču ieviešanas, Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas priekšlikumu par vienas jaunas tiesneša amata vietas izveidi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 23.maija sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211