Turpinot strādāt ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, Tieslietu padome pēc Saeimas Juridiskās komisijas lūguma dsiskutēja par vairākiem priekšlikumiem likumprojektam, kas saņemti pirms trešā lasījuma Saeimā. Tostarp par Augstākās tiesas departamentu tiesnešu kopsapulces kompetences palielināšanu Augstākās tiesas tiesnešu kandidātu atlasē.

Tieslietu padome, saskaņojot ar Tieslietu ministriju, arī precizēja laiku, kad rajona (pilsētas) tiesu, to tiesu namu un zemesgrāmatu nodaļu, kā arī to darbības teritoriju noteikšana tiks nodota Tieslietu padomes kompetencē. Tas paredzēts pēc šobrīd notiekošās tiesu teritoriālās reformas pabeigšanas 2018.gada 1.aprīlī.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2017.gada 11.septembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211