Tieslietu padome uzklausīja Tieslietu ministrijas informāciju par Civilprocesa likuma 32.1 panta darbību un atbalstīja iespēju šajā normā noteikto pārejas periodu pagarināt līdz 2018.gada 31.decembrim.

Lai risinātu jautājumu par tiesu noslodzes izlīdzināšanu, ar 2013.gada 19.decembra grozījumiem Civilprocesa likumā tajā tika iekļauts 32.1 pants, kas ļauj lietas, kuru izskatīšana pēc būtības nav uzsākta, nodot izskatīšanai citām tā paša vai cita tiesu apgabala tiesām, ja tādējādi iespējams panākt to ātrāku izskatīšanu. Likumā norma tika iekļauta uz laiku līdz tīro trīs instanču tiesu reformas beigām, tas ir, līdz 2016.gada 31.decembrim.

Tieslietu ministrijas sagatavotais Civilprocesa likuma 32.1 panta darbības izvērtējums liecina, ka norma ir būtiski sekmējusi lietu ātrāku izskatīšanu Rīgas tiesu apgabala tiesās: no Rīgas tiesu apgabalā esošajām rajonu (pilsētu) tiesām izskatīšanai citai tiesai citā tiesu apgabalā kopā nodotas 6015 civillietas, bet 225 civillietas – citai tiesai Rīgas tiesu apgabala ietvaros. No Rīgas apgabaltiesas citām apgabaltiesām nodota 481 civillieta.

Tieslietu ministrija virzījusi jautājumu par šīs Civilprocesa likuma normas saglabāšanu – vai nu pagarinot tās darbību vēl divus gadus līdz tiesu namu reformas noslēgumam, vai arī ietverot šo normu likumā kā pastāvīgu.

Tieslietu padome atbalstīja priekšlikumu par likuma normas pagarināšanu uz laiku līdz 2018.gada 31.decembrim, vienlaikus vēršot uzmanību uz nepieciešamību izvērtēt tiesu priekšsēdētāju aptaujās, Civilprocesa likuma darba grupā un Tieslietu padomes sēdē norādītos problemātiskos aspektus un ieteiktos risinājumus likuma normas piemērošanā.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 23.maija sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211