Tieslietu padome atbalstījusi Cēsu rajona tiesas tiesneses Daces Blūmas iecelšanu Cēsu rajona tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem un Preiļu rajona tiesas tiesneses Anitas Stikānes iecelšanu Preiļu rajona tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem.

Abām kandidātēm ir pieredze tiesneša darbā, kā arī tiesas vadīšanā. Anita Stikāne ir Preiļu rajona tiesas priekšsēdētāja kopš 2004.gada, bet Dace Blūma Cēsu rajona tiesas priekšsēdētāja kopš 2009.gada.

Abas kandidātes bija vienīgās pretendentes izsludinātajos konkursos uz tiesu priekšsēdētāju amatiem.

 

Laura Konošonoka pildīs Administratīvās apgabaltiesas tiesneša pienākumus

Tieslietu padome uzdeva Administratīvās rajona tiesas tiesnesei Laurai Konošonokai pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesneses pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā.

Administratīvajai apgabaltiesai tiesneša amata vakance uz laiku radusies sakarā ar to, ka Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis Kaspars Berķis piedalās ilgtermiņa mācību programmā Eiropas Cilvēktiesību tiesā, kas tiek nodrošināta Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīkla tiesnešu apmaiņas programmas ietvaros.

 

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 14.maijā.   

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211