Tieslietu padome atbalstīja sagatavotos grozījumus Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, kas paredz, ka Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieka vietā Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ir viens no Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētājiem, kurš ir arī Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs.

Likuma grozījumi nepieciešami, jo sakarā ar Augstākās tiesas struktūras izmaiņām Augstākās tiesas priekšsēdētājam vairs nav vietnieku, un šībrīža disciplinārkolēģijas priekšsēdētājam – bijušajam Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietniekam Pēterim Dzalbem – beidzas pilnvaru termiņš darbam Tiesnešu disciplinārkolēģijā.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 28.septembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211