Tieslietu padome atbalsta Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša Jāņa Neimaņa virzīšanu Satvermes tiesas tiesneša amatam – šādu lēmumu Tieslietu padome pieņēma 28.novembra sēdē.

Jāņa Neimaņa kandidatūru izvirzīja Augstākās tiesas plēnums, bet pirms Saeimas balsojuma kandidātam bija jāsaņem Tieslietu padomes apstiprinājums.

Jānis Neimanis iepazīstināja Tieslietu padomi ar savu motivāciju kandidēt Satversmes tiesneša amatam, norādot, ka uzskata to par valsts dienestu, kurā dažādos amatos viņš atrodas kopš 1995.gada. Savukārt atbildot uz Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa jautājumu, kas būtu uzlabojams Satversmes tiesas normatīvajā regulējumā, Jānis Neimanis akcentēja divus priekšlikumus. Pirmkārt, Satversmes tiesai būtu lietderīgi dot motivētāku skaidrojumu pieteikuma pieņemšanas atteikumam, ja pieteikumu sniegušas vispārējās jurisdikcijas vai administratīvās tiesas, līdzīgi, kā to dara Eiropas Savienības Tiesa. Otrkārt, apsverama iespēja vispārējās jurisdikcijas tiesu un administratīvo tiesu tiesnešiem uz laiku stažēties Satversmes tiesas Juridiskajā birojā, tādējādi paplašinot savu redzesloku un gūstot papildu izglītību.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 28.novembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211