Atbilstoši likumam “Par budžetu un finanšu vadību” Ministru kabinets, izskatot gadskārtējo budžeta likuma projektu, uzklausa Tieslietu padomes viedokli. Tādēļ Tieslietu ministrija un Augstākā tiesa viedokļa sniegšanai iesniedza apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu un Augstākās tiesas budžeta pieprasījumus 2015.gadam, un Tieslietu padome tos izskatīja rakstveida procesā.

Tieslietu padome atbalstīja sagatavotos budžetu pieprasījumus, kas ietver papildu pozīcijas, ko Tieslietu padome jau bija akceptējusi kā jaunās politikas iniciatīvas.

Apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu budžeta pieprasījumā budžeta palielinājums paredzēts tādām pozīcijām kā tiesnešu kvalifikācijas novērtēšanas sistēmas ieviešanai, tīro tiesu instanču ieviešanai, lietu izskatīšanas termiņu samazināšanai, tiesu darbinieku mēnešalgas palielināšanai par 8% u.c.

Savukārt Augstākās tiesas budžeta pieprasījumā palielinājums tādiem pasākumiem kā zinātniski analītiskās nodaļas izveidošanai Augstākajā tiesā, tiesas sēžu zāļu aprīkošanai ar audiotehniku, infrastruktūras uzlabošanai, darbinieku atalgojuma palielināšanai par 8%, izvērtējot amata nozīmīgumu, novērtējumu, zināšanas, pieredzi un kompetenci, kā arī darba tirgus situāciju.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211