Tieslietu padome izvērtēja un pauda viedokli par Saeimā virzītajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu” pirms otrā lasījuma. Vairākumu likumprojektā virzīto priekšlikumu Tieslietu padome atbalsta.

Ar grozījumiem likumā paredzēts paplašināt Tieslietu padomes kompetenci tiesu varas jautājumos un lemšanā par tiesnešu karjeras jautājumiem. Lai mazinātu izpildvaras un likumvaras ietekmi šajos jautājumos, paredzēts paplašināt Tieslietu padomes pilnvaras tiesnešu izvirzīšanas, iecelšanas, apstiprināšanas un pārcelšanas amatā jautājumos, arī rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja un apgabaltiesas priekšsēdētāja iecelšanā, izraudzīšanas kārtībā un atbrīvošanā no amata, tiesneša pārcelšanā uz vakanto tiesneša amatu augstāka vai zemāka līmeņa tiesā, rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas un Augstākās tiesas tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtības noteikšanā.

Likumprojekts atceļ ierobežojumu vienai un tai pašai personai ieņemt rajona (pilsētas) tiesas vai apgabaltiesas priekšsēdētāja amatu ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. Rajona (pilsētas) tiesā, kurā ir vairāk nekā desmit tiesneši, tiesas priekšsēdētājam varēs būt vietnieki. Tāpat likumprojekts precizē apgabaltiesas tiesu kolēģijas apstiprināšanas kārtību, paredzot, ka tās apstiprina apgabaltiesas priekšsēdētājs, nevis tieslietu ministrs.

Likumprojekts paredz arī citus grozījumus. Saeima par grozījumiem likumā „Par tiesu varu” vēl lems otrajā un trešajā lasījumā.  

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2017.gada 12.jūnija sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211