Lai sekmētu juridiskās izglītības kvalitāti, šogad valstī paredzēts ieviest vienotu jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Ministru kabineta apstiprinātā eksāmena kārtība paredz, ka eksāmena komisijas sastāvā ir arī tiesneši, kurus dalībai komisijā izvirza Latvijas Tiesnešu biedrība.

Taču Tiesnešu biedrība neredz iespēju deleģēt pārstāvjus darbam jurista eksāmena komisijā, jo, pirmkārt, nav skaidrs, kāda būs šādu pārstāvju darba komisijā ietekme uz tiesneša pienākumu veikšanu pamatdarbā. Otrkārt – Tiesnešu biedrība ir brīvprātīga tiesnešu organizācija, kas nevar kādam uzlikt par pienākumu veikt kādus uzdevumus. Tādēļ jautājumu par tiesnešu deleģējumu Tieslietu ministrija bija virzījusi Tieslietu padomei.

Tieslietu padome konceptuāli piekrita, ka tiesneši piedalās vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijā. Par to, kā tiks deleģēti tiesnešu pārstāvji, Tieslietu padome šajā sēdē vēl nevienojās.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211