Tieslietu padome atbalstīja Augstākās tiesas jaunās politikas iniciatīvas un Tieslietu ministrijas sagatavotās apgabaltiesu, rajonu (pilsētu) tiesu un Zemesgrāmatu nodaļu jaunās politikas iniciatīvas jeb pasākumus, kam tiek prasīts papildu valsts budžeta finansējums.

Augstākā tiesa finansējumu 2015.gada budžetā prasa Zinātniski analītiskās nodaļas izveidošanai Augstākajā tiesā, kvalitatīvas un drošas ieraksta sistēmas uzstādīšanai tiesas sēžu protokolēšanai atbilstoši Civilprocesa likuma prasībām, Krimināllietu tiesu palātas telpu remontam sakarā ar strukturālo reformu Augstākajā tiesā, kā arī konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai Augstākās tiesas darbiniekiem, atalgojumu paaugstinot par 8%.

Savukārt Tieslietu ministrijas iesniegtajās apgabaltiesu, rajonu (pilsētu) tiesu un Zemesgrāmatu nodaļu jaunajās politikas iniciatīvās līdzekļi tiek prasīti kompetenču pārdalei starp tiesu instancēm, lai nodrošinātu atbalsta personālu papildu tiesnešu vietām apgabaltiesās, kas tiks veidotas pēc Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas likvidācijas, konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanai tiesu darbiniekiem, paaugstinot vidējo mēnešalgu par 8%, bet tiesnešu palīgiem – vēl papildus saistībā ar to pilnvaru apjoma paplašināšanu, kā arī tiesnešu un tiesu darbinieku mācību apjoma palielināšanai. Papildu līdzekļi tiek prasīti arī drošības infrastruktūras izveidošanai tiesās, tiesu namu uzturēšanai, Kurzemes apgabaltiesas telpu paplašināšanai un jaunām telpām Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesai.

Papildu finansējums tiek prasīts arī tiesnešu un prokuroru atalgojuma palielināšanai par 8%.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 29.septembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211