Tieslietu padome atbalstīja divu rajona tiesu priekšsēdētāju iecelšanu amatā uz pieciem gadiem – Daina Treija būs Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja, bet Adrija Kasakovska – Tukuma rajona tiesas priekšsēdētāja.

Abas kandidātes bija vienīgās pretendentes konkursā uz attiecīgās tiesas priekšsēdētāja amatu, un konkursa komisija novērtēja viņu pieredzi, kolektīvu pozitīvās atsauksmes un tiesu attīstības vīzijas.

Abām kandidātēm ir sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē un liela pieredze tiesnešu amatā.

Daina Treija par tiesnesi strādā kopš 1996.gada – bijusi Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas, Rīgas apgabaltiesas un Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnese. Kopš 2013.gada jūnija bija Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja.

Adrija Kasakovska par tiesnesi strādā kopš 1987.gada. Bijusi Tukuma rajona tiesas tiesnese, 2011.–2013. gadā pildījusi tiesneša pienākumus Rīgas apgabaltiesā, kopš 2013.gada oktobra bija Tukuma rajona tiesas priekšsēdētājas pienākumu izpildītāja.

Tieslietu padome atbalstīja arī četru tiesu priekšsēdētāju vietnieku iecelšanu amatā uz pieciem gadiem – Sanitas Kanenbergas iecelšanu par Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieci, Guntas Sokolovas – par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci, Ivetas Salakas – Jelgavas tiesas priekšsēdētāja vietnieci, Jūliju Baufali – Daugavpils tiesas priekšsēdētāja vietnieci.

Atbalstīta arī Ligitas Birhānes kandidatūra Dobeles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka amatā un Kristīnes Brokanes iecelšana Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem.

Tieslietu padome arī uzdeva Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Sandrai Krūmiņai turpināt pildīt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus tiesneša vakances laikā. Viņai šos pienākumus bija uzdots pildīt jau kopš 2012.gada 15.marta, uz laiku līdz diviem gadiem.

Jautājums skatīts Tieslietu padomes 2014.gada 10.marta sēdē

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211