Tieslietu padome atbalstīja Tiesu administrācijas un Augstākās tiesas priekšlikumus par pasākumiem, kurus noteikt kā prioritāros 2022.–2024.gada budžetos.

Rajona (pilsētu) un apgabaltiesu budžetā noteiktas piecas prioritātes. Pirmā – videokonferenču un datortehnikas infrastruktūras pilnveidošana, datu plūsmas ātruma palielināšana; otrā – atvaļinājuma pabalsta nodrošināšana tiesnešiem; trešā – apmācību programmu un tiesnešu pilnveides iespēju paplašināšana, psihologa piesaiste tiesneša amata kandidātu atlases procesā; ceturtā – ar E-lietas reformas pakāpenisku īstenošanu un pilnveidi saistītu aktivitāšu īstenošana; piektā – pilnvērtīga tiesām sniegto pakalpojumu nodrošināšana (telpas, pasta pakalpojumi, apsardze).

Arī Augstākā tiesa paredzējusi piecas prioritātes: pirmā – Augstākās tiesas darbinieku konkurētspējīgas atalgojuma sistēmas izveidošana; otrā – Augstākās tiesas kapacitātes stiprināšana (trīs zinātniski analītisko padomnieku un jurista kancelejā štata vietas); trešā – Tieslietu padomes kapacitātes stiprināšana (padomnieka un konsultanta štata vietas); ceturtā – sabiedrības informēšana un izglītošana; piektā – dalība Starptautiskajā augstāko administratīvo tiesu asociācijā.

  • Par visiem Tieslietu padomes 18.jūnija sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211