Plānojot nākamo gadu budžetu, Ministru kabinets uzklausa Tieslietu padomes viedokli par tiesu budžeta prioritātēm. Izvērtējusi Augstākās tiesas pieteiktos prioritāros pasākumus un Tieslietu ministrijas pieteiktos rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un starpnozaru prioritāros pasākumus 2021.–2023.gada budžetā, Tieslietu padome tos atbalstīja.

Augstākās tiesas prioritātes ir tiesas darbinieku atalgojuma palielināšana un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras mobilitātes attīstīšana. Trešā prioritāte – Senāta Administratīvo lietu departamenta kapacitātes palielināšana, uz diviem gadiem pārceļot Augstākajā tiesā strādāt divus Administratīvās apgabaltiesas tiesnešus un viņu palīgus.

Arī Tieslietu ministrija kā pirmo prioritāti pieteikusi rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu darbinieku mēnešalgu paaugstināšanu. Tālākās prioritātes – tiesnešu un darbinieku kompetenču stiprināšana, nodrošinot nepieciešamās mācības; videokonferenču un datortehnikas infrastruktūras pilnveidošana; drošības sistēmu ieviešana tiesās un apsardzes nodrošināšana; tiesu telpu nomas izmaksu pieauguma segšana, kā arī e-lietas ieviešana tiesvedības procesā un mākoņpakalpojumu licenču atjaunošana un uzturēšana.

Starpnozaru prioritārajos pasākumos paredzēta iestāžu izvietošana jaunuzceltajā tieslietu nozares administratīvajā ēkā Jēkabpilī. Tajā tiks izvietota Zemgales rajona tiesa Jēkabpilī un Valsts zemes dienesta, Uzņēmumu reģistra, Probācijas dienesta un Prokuratūras struktūrvienības.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211