Tieslietu padome atzina par lietderīgu izstrādāt tiesām kopīgas vadlīnijas, kā organizēt tiesvedībā pieņemtu lietu nodošanu citai tiesai. Lai izlīdzinātu tiesu noslodzi, Civilprocesa likuma 32.1 pantā paredzēta iespēja laika posmā līdz tā saukto tīro tiesu instanču reformas beigām tās lietas, kuru izskatīšana pēc būtības nav uzsākta, nodot izskatīšanai citām tā paša vai cita tiesu apgabala tiesām.

Pieredze, kas uzkrājusies, kopš likuma norma darbojas, liecina, ka nepieciešama vienota kārtība, kā piemērot likuma normu un organizēt šo procesu. Ņemot vērā tiesu praksi un viedokļus, vadlīnijas sagatavos Tieslietu ministrija, bet apstiprinās – atbilstoši likumā noteiktajai kompetencei – Tieslietu padome.

Jautājums skatīts Tieslietu padomes 29.septembra sēdē. Informāciju par visiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211