Tieslietu padome atbalstījusi Administratīvās apgabaltiesas tiesneša Māra Vīganta iecelšanu Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem.

Konkurss uz Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja amatu tika izsludināts sakarā ar to, ka Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja Zita Kupce pēc pašas vēlēšanās apstiprināta rajona (pilsētas) tiesneša amatā un pilda tiesneša pienākumus Ogres rajona tiesā.

Konkursam uz Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja amatu bija pieteikušies divi tiesneši. Ar tieslietu ministra rīkojumu izveidotā Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja amata kandidāta izraudzīšanas komisija, izvērtējot kandidātu pieteikumus un Administratīvās apgabaltiesas darbības attīstības koncepcijas un to prezentācijas, par kandidātiem sniegtās atsauksmes, Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu un darbinieku aptaujas rezultātus, kā arī uzklausot kandidātu atbildes uz komisijas locekļu jautājumiem, pieņēma lēmumu Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja amatam virzīt Māri Vīgantu.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 40. panta otro daļu apgabaltiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem ieceļ amatā tieslietu ministrs, saskaņojot ar Tieslietu padomi.

Par tiesnesi Māris Vīgants strādā kopš 2001. gada – Saeima viņu iecēla un apstiprināja par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi, 2007. gadā – par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi. No 2010. gada 25. janvāra Māris Vīgants divus gadus pildīja Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesneša pienākumus uz tiesneša vakances laiku, bet 2012. gadā atgriezās Administratīvajā apgabaltiesā, kur kopš 2008. gada pildīja arī tiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.

Māris Vīgants 1998. gadā absolvējis Latvijas Universitāti, iegūstot jurista kvalifikāciju, bet 2010. gadā Latvijas Universitātē ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211