Tieslietu padome atbalstījusi Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Māras Balodes atkārtotu iecelšanu Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietnieka amatā uz pieciem gadiem un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneses Ievas Zabarovskas iecelšanu šīs zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka vietnieka amatā uz pieciem gadiem.

Tieslietu padome arī noteica tiesnesei Gitai Zenfai pildīt tiesneša pienākumus Aizkraukles rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā. Saeima Gitu Zenfu 12. septembrī iecēlusi rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amatā.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211