Tieslietu padome pieņēmusi lēmumu atcelt Latvijas tiesnešu klātienes konferenci, ko bija izsludināts sasaukt 15.maijā. Lēmums pieņemts, ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī Covid-19 vīrusa izplatības dēļ.

Tiesnešiem jāpārvēl astoņi no desmit Tiesnešu ētikas komisijas locekļiem, kuriem beidzas pilnvaru termiņš. Kandidātu uzklausīšana bija paredzēta Tiesnešu klātienes konferencē. Tieslietu padome pieņēmusi lēmumu visu Tiesnešu ētikas komisijas locekļu vēlēšanu procesu organizēt neklātienē, nosakot ētikas komisijas vēlēšanu datumu 26.maijā.

Kandidātus Tiesnešu ētikas komisijai jāizvirza līdz 6.maijam.

Par Tiesnešu neklātienes konferences vadītāju Tieslietu padome noteica Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja vietas izpildītāju Agri Dreimani, par sekretāri – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi Žannu Zujevu. Balsu skaitīšanas komisija noteikta trīs tiesnešu sastāvā: Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesnese Daina Treija, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Anita Rudziša un Rīgas rajona tiesas tiesnese Ivonna Ādamsone-Struža.

Tiesnešu ētikas komisija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kas sniedz atzinumus par ētikas normu interpretāciju un pārkāpumiem, kā arī skaidro tiesnešu ētikas normas.Tiesnešu ētikas komisijas locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi un komisijas locekli nevar ievēlēt atkārtoti vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Tiesnešu konference piecus Tiesnešu ētikas komisijas locekļus ievēlē no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus, trīs – no apgabaltiesu tiesnešu izvirzīto kandidātu vidus un divus – no Augstākās tiesas izvirzīto kandidātu vidus.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 2865221