16.decembra sēdē Tieslietu padome pārcēla Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Inesi Lauru Zemīti Augstākās tiesas tiesneša amatā. Amata pienākumus Augstākajā tiesā tiesnese sāks pildīt pēc iesākto lietu pabeigšanas apgabaltiesā.  

Tiesnese bija pieteikusies konkursā uz tiesneša amatu Senāta Krimināllietu departamentā. Pozitīvu atzinumu viņas iecelšanai vakantajā senatora amatā deva Senāta Krimināllietu departamenta senatoru kopsapulce.

Ineses Lauras Zemītes stāžs tiesneša amatā ir 22 gadi. Astoņus gadus viņa bijusi tiesnese Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā, bet kopš 2005.gada – Rīgas apgabaltiesā, piecus gadus bijusi Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211