Par rajona (pilsētas) tiesas tiesnešu pārstāvi darbam maksātnespējas administratoru eksaminācijas komisijā Tieslietu padome noteica Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi Uldi Apsīti.

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 16.1 pantu personas, kuras vēlas ieņemt administratora amatu, pārbauda tieslietu ministra iecelta eksaminācijas komisija. Tās sastāvā ir arī Tieslietu padomes noteikts rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis.

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 2020.gada 10.februāra sēdē. Informāciju par visiem skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211