Ar šodienu, 1.februāri, Latgales apgabaltiesas darbības teritorijā darbu sāk divas apvienotās rajona (pilsētas) tiesas un zemesgrāmatu nodaļas – Daugavpils tiesa un Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļa un Rēzeknes tiesa un Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļa.

Tiesu reorganizācija nozīmē tiesu un to sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu reformu organizatoriskā līmenī. Visu līdzšinējo tiesu darbība tiek nodrošināta arī pēc reformas. Rēzeknes tiesas darbība tiek nodrošināta arī līdzšinējās Balvu rajona un Ludzas rajona tiesas telpās, savukārt Daugavpils tiesas darbība tiek nodrošināta arī līdzšinējās Preiļu rajona un Krāslavas rajona tiesas telpās.

Tieslietu ministrija sagatavojusi informatīvo materiālu par reformas mērķiem un būtību, un tās ieviešanu Latgales reģionā. Materiālā iekļauta informācija arī par biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 

Informācija par tiesu reformu Latgales reģionā

Infografika par tiesu reformu Latgales reģionā

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211