Lai virzītu advokātu procesa ieviešanu civillietu iztiesāšanā, nepieciešamas plašākas diskusijas un izsvērtāka analīze, ņemot vērā Latvijas apstākļus, – uzskata Tieslietu padome, pagaidām nepieņemot lēmumu par atbalstu šai koncepcijai.

Tieslietu ministrija kopā ar Zvērinātu advokātu padomi Tieslietu padomei prezentēja konceptuālu ziņojumu par advokātu procesa ieviešanu atsevišķās civillietu kategorijās. Koncepcijas virzītāji norāda, ka ar šo procesu tiktu veicināta tiesu darba efektivitāte, nevis ierobežojot pārsūdzību, bet uzlabojot tās kvalitāti. Šobrīd nosacījums par obligātu zvērinātu advokātu iesaisti ir pārstāvībai kasācijas instancē, bet virzītā koncepcija paredz to attiecināt arī uz zemākām instancēm. Tiek apspriesti vairāki varianti advokāta procesa paplašināšanai – vai tas attiektos uz apelācijas instanci, vai arī pirmo instanci; vai tas būtu tikai dokumentu sagatavošanā, vai arī pārstāvībā tiesā; uz kādām lietu kategorijām tas attiektos utt.

Tieslietu padome, norādot, ka nebija pietiekami ilgs laiks iesniegtā ziņojuma izdiskutēšanai ar tiesnešiem, atturējās no lēmuma pieņemšanas par konceptuālu atbalstu procesa virzībai. Koncepcijas virzītāji tika aicināti iekļaut ziņojumā Tieslietu padomes sēdē izskanējušos argumentus un atgriezties pie jautājuma turpmākajās Tieslietu padomes sēdēs.

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 15.februāra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211