Tieslietu padome pārcēla tiesnesi Līgu Supi no Vidzemes rajona tiesas Valmierā uz Vidzemes rajona tiesu Alūksnē. Tiesnese Alūksnē sāks strādāt 13.septembrī.

Tiesnesi Jolantu Uminsku pārcēla no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas uz Vidzemes rajona tiesu Cēsīs. Tiesnese Cēsīs sāks strādāt 5.jūlijā.

Uz vakantajām tiesnešu amata vietām Alūksnē un Cēsīs bija izsludināts konkurss starp tiesnešiem, un tiesneses pieteicās konkursā, pamatojot vēlmi mainīt darba vietu sakarā ar savām dzīvesvietām.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 14.jūnijā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211