Eiropas Padomes Tieslietu efektivizācijas komisijas (CEPEJ) plenārsēdē, kas no 29.jūnija līdz 2.jūlijam notika Strasbūrā, atsaucoties Latvijas Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas lūgumam, nolemts realizēt sadarbību Latvijas tieslietu sistēmas novērtēšanā.

Augstākās tiesas tiesnese Aija Branta, kas ir Latvijas pārstāve CEPEJ, plenārsēdē klātesošos iepazīstināja ar projekta „Justīcija – attīstībai” ietvaros plānoto.

Plānots izstrādāt visaptverošu Latvijas tieslietu sistēmas novērtējumu, kas būs pamats turpmākām reformām un citiem tieslietu sistēmas pilnveidošanas pasākumiem. Uzsvars galvenokārt tiek likts uz procesu tiesā, līdz ar to primāri tiks vērtēts tiesu iestāžu darbs. Vienlaikus paredzēta arī izmeklēšanas un prokuratūras iestāžu iesaiste.

Eiropas Padomes eksperti novērtējuma izstrādē tiek iesaistīti, lai nodrošinātu Latvijas tieslietu sistēmas izvērtēšanu Eiropas Savienības līmenī.  Novērtējums atspoguļos neatkarīgu analīzi par Latvijas tiesu sistēmas darbību kopumā, kā arī rekomendācijas tās pilnveidošanai un modernizācijai. Secinājumus ir paredzēts izmantot kā pamatu konkrētu reformu plāna sagatavošanai un nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem.

CEPEJ plenārsēdes lielākā daļa bija veltīta Tieslietu sistēmu 2014.–2016.gada izvērtējuma sagatavošanas pabeigšanai. Pieņemts ziņojums par Eiropas tieslietu sistēmu efektivitāti un kvalitāti un tematiskais ziņojums par informācijas tehnoloģiju izmantošanu tiesās. Līdz ziņojuma publicēšanai oktobrī tā projekts ir konfidenciāls.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211