Tieslietu padome uzklausīja Tiesu administrācijas sagatavotospriekšlikumus tieslietu sistēmas novērtējumam, kas tiks veikts Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros.

Tieslietu sistēmas novērtējumā paredzēts ietvert trīs virzienus – tiesu sistēmas novērtējumu (darbības efektivitāte un kvalitāte), maksātnespējas regulējuma novērtējumu (veikto reformu vērtējums) un komerctiesību regulējuma novērtējumu. Pirmajai sadaļai, tas ir, tiesu sistēmas novērtējuma izstrādei plānots piesaistīt Eiropas Padomes Komisiju tiesu sistēmas efektivitātei (CEPEJ).

Tieslietu padome akceptēja novērtējumā pētāmo tēmu loku, ietverot tajā tiesu komunikāciju, ētiku, tiesu organizatoriskos un citus jautājumus.

Novērtējums ietvers neatkarīgu analīzi attiecībā uz Latvijas tieslietu sistēmas darbību, kā arī rekomendācijas tās iepējamai pilnveidei un modernizācijai. Tas būs par pamatu visaptveroša tieslietu sistēmas attīstības plāna izstrādei un normatīvo aktu iespējamiem grozījumiem.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 12.septembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211