Eiropas Tieslietu padomju asociācija (ENCJ) 5.decembrī publicējusi kritisku viedokli par plānotajiem grozījumiem likumā par Polijas Tieslietu padomi.

ENCJ savā viedoklī pauž nopietnas bažas par jaunajiem izstrādātajiem likuma grozījumiem, kas paredzētu Polijas Tieslietu padomes locekļu ievēlēšanu parlamentā, balstoties uz 2000 iedzīvotāju vai 25 juristu (tiesnešu, juristu, prokuroru vai notāru) priekšlikumu. Tieslietu padomes locekļu ievēlēšana plānota ar 3/5 Sejma pārstāvju balsīm, kas neatbilst ENCJ standartiem par Tieslietu padomes locekļu vairākuma ievēlēšanu no pašu tiesnešu puses.

Turklāt šādu likuma grozījumu izstrādē nav notikušas konsultācijas ar Tieslietu padomi un tiesu varu. Pašreizējo Tieslietu padomes locekļu pilnvaras plānots pārtraukt nekavējoties pēc jaunā likuma spēkā stāšanās, kas ENCJ vērtējumā ir ārkārtēji satraucoši.

2017.gada 5.decembra ENCJ viedoklis par situāciju Polijā pieejams angļu valodā:

https://www.encj.eu/images/stories/pdf/Members/krs_pl_opinion_encj_eb_5_dec_2017.pdf

 

Informāciju sagatavoja

Dace Šulmane

Tieslietu padomes sekretariāta padomniece

T.67020352; e-pasts dace.sulmane@at.gov.lv