26.–27.septembrī Romā notika Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) projektu darbu grupu pirmā sanāksme, kurā Latviju pārstāvēja Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomniece Tieslietu padomes jautājumos Dace Šulmane.

ENCJ ikgadēji izstrādā jaunus pētījumus (projektus), un šajā gadā paralēli strādās divas dalībvalstu veidotas projektu darba grupas – „Tiesu neatkarība un kvalitāte” un „Alternatīvā strīdu risināšana un mediācija”. Latvija piedalās pirmajā projekta darba grupā.

Darba grupas tiekas vairākas reizes, lai projekta darba rezultātu prezentētu ikgadējā ENCJ ģenerālajā asamblejā (nākamā ģenerālā asambleja notiks 2017.gada vasarā). Būtiski atzīmēt, ka dalībvalstis šajos salīdzinošās pētniecības projektos piedalās brīvprātīgi un bez atlīdzības. ENCJ projektu nozīmi akcentēja arī Eiropas Komisijas pārstāve, kura strādā pie ikgadējo EU Justice Scoreboard izstrādes.

ENCJ apstiprināja, ka 2016.gada novembrī – decembrī otro reizi tiks veikta visas Eiropas tiesnešu centralizēta elektroniska aptauja par neatkarību (pirmā notika 2015.gadā).

Īpašs Romas sanāksmes diskusiju temats bija kritiskā situācija, kas skar plašos Turcijas tiesnešu neatkarības un drošības apdraudējumus, kas pēdējā laikā (īpaši pēc neveiksmīgā valsts apvērsuma) skāris vairākus tūkstošus Turcijas tiesnešu un prokuroru.

28.septembrī sekoja ENCJ valdes paziņojums presei par nosodījumu Turcijas augstākās tiesnešu un prokuroru padomes rīcībai, kas tieši apdraud tiesu varas neatkarību. ENCJ paziņojumā norādījusi uz saviem vairākkārtējiem pieprasījumiem, lai Turcijas iestāde norādītu, kā tā savā darbībā ievēro minimālos starptautiskos standartus disciplinārlietu ierosināšanas, tiesnešu un prokuroru pārcelšanas un atcelšanas gadījumos. Ņemot vērā, ka Turcijas augstākā tiesnešu un prokuroru padome nav ilgstoši spējusi sniegt apmierinošas atbildes uz šiem vitāli svarīgajiem jautājumiem, ENCJ valde secinājusi, ka Turcijas iestāde vairs neatbilst ENCJ prasībai par tieslietu padomju centieniem nodrošināt tiesu varas neatkarību no likumdevēja un izpildvaras.

 

ENCJ preses paziņojums par Turcijas augstāko tiesnešu un prokuroru padomi pieejams šeit:

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa