Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un sekretariāta vadītāja Solvita Harbaceviča piedalās Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) Ģenerālajā Asamblejā, kas šonedēļ notiek Lisabonā. Šā gada ģenerālās asamblejas galvenā tēma ir „Pozitīvu pārmaiņu vadība”.

Tieslietu padomju pārstāvji diskutēs par tiesu varas neatkarību un atbildību, tiesu sistēmu kvalitāti, sabiedrības uzticēšanos tiesu varai un digitālo justīciju, kā arī par rīcību šo mērķu sasniegšanai un procesu vadību.

Ģenerālās asamblejas dienas kārtībā arī ENCJ priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas, finanšu ziņojums un asociācijas 2018.–2019. gada darba plāna apstiprināšana. Apspriedīs arī Brexit ietekmi uz ENCJ darbību.

ENCJ Ģenerālajā asamblejā plānots pieņemt Lisabonas deklarāciju par pārmaiņu radīšanu.

Asamblejas noslēguma dienā notiks ENCJ tirgus, kurā asociācijas dalībvalstis un novērotājvalstis prezentēs jaunāko un labāko tiesu sistēmu pozitīvo pārmaiņu praksi. Dalībniekiem būs iespējams skatīt dažādas izstādes un ideju “veikalus”, lai smeltu idejas savam turpmākajam darbam. Dalībnieki varēs arī balsot par inovatīvākajām idejām, kas noslēgumā saņems ENCJ Pozitīvo pārmaiņu balvu.

ENCJ ir bezpeļņas organizācija, kas apvieno Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu tiesu sistēmu pārstāvošas, no likumdevēja un izpildvaras neatkarīgas institūcijas. Asociācija izveidota 2004.gadā, lai sekmētu ES dalībvalstu Tieslietu padomju sadarbību, savstarpējo pieredzes apmaiņu un kopējas informācijas analīzi. Tā ir arī iespēja sniegt kopēju informāciju un priekšlikumus ES institūcijām.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211