Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) Ģenerālajā Asamblejā, kas šogad 7.–9.jūlijā notika Parīzē, ir pieņemta deklarācija "Par noturīgu tiesu sistēmu" (On resilient justice).

Tajā likts uzsvars uz nepieciešamību tiesu sistēmām būt noturīgām pret ārējo spiedienu gan no citiem valsts varas atzariem, gan masu mediju puses.

Parīzes deklarācija: skatiet šeit

Kā katru gadu, Ģenerālajā asamblejā tika apkopots un prezentēts ENCJ gada gaitā paveiktais: vispārējs pārskats par asociācijas aktivitātēm 2016.–2017.gadā, kā arī projekta "Tiesu neatkarība, atbildība un kvalitāte" gala ziņojums. Ģenerālajā asamblejā risināti arī organizatoriski jautājumi – valdes vēlēšanas (valdes locekļi tiek iecelti uz divu gadu termiņu) un pieņemts darbības plāns nākamajiem četriem gadiem.

Projekta "Tiesu neatkarība, atbildība un kvalitāte" ietvaros 2016.gada nogalē visi Eiropas tiesneši tika aicināti piedalīties aptaujā, lai noskaidrotu tiesnešu skatījumu uz tiesu varas un tiesnešu neatkarības aspektiem savās valstīs. Aptaujā piedalījās 11 712 tiesneši no 26 Eiropas valstīm. ENCJ prezidente Nūrija Diaza Abada (Nuria Diaz Abad) Eiropas tiesnešiem ir nosūtījusi vēstuli ar pateicību par piedalīšanos aptaujā.

Latvijas Tieslietu padomi Ģenerālajā asamblejā Parīzē pārstāvēja tās priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un sekretariāta vadītāja Solvita Harbaceviča.

 

Informāciju sagatavoja

Tieslietu padomes sekretariāts

Tālrunis 67020352, e-pasts t.padome@at.gov.lv