Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un sekretariāta vadītāja Solvita Harbaceviča 7.–9.jūnijā piedalās  Eiropas Tieslietu padomju asociācijas Ģenerālajā Asamblejā, kas šogad notiek Parīzē un kuras tēma „Elastīgā tiesu sistēma”.

Tieslietu padomju vadītāji diskutēs par tiesu varas atbildību, kvalitāti un neatkarību, par elastīgu sadarbību ar medijiem un neatkarību no likumdevējvaras un izpildvaras. Uzmanība tiek pievērsta tiesu varas tēlam un sabiedrības uzticēšanās tiesu sistēmai problēmai un meklēti veidi uzticēšanās stiprināšanai.

Ģenerālajā asamblejā risināti arī organizatoriski jautājumi – valdes vēlēšanas, ziņojums par asociācijas aktivitātēm 2016.–2017.gadā un darbības plāns nākamajiem četriem gadiem.

Īpaši ziņojumi paredzēti par tiesu varas neatkarības apdraudējumu un situācijas attīstību Polijā un Turcijā.

ENCJ ir bezpeļņas organizācija, kas apvieno Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu tiesu sistēmu pārstāvošas, no likumdevēja un izpildvaras neatkarīgas institūcijas. Asociācija izveidota 2004.gadā, lai sekmētu ES dalībvalstu Tieslietu padomju sadarbību, savstarpējo pieredzes apmaiņu un kopējas informācijas analīzi. Tā ir arī iespēja sniegt kopēju informāciju un priekšlikumus ES institūcijām.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211