Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un padomniece Dace Šulmane devušies uz Varšavu, lai no 1. līdz 3.jūnijam piedalītos Eiropas Tieslietu padomju asociācijas Ģenerālajā Asamblejā. Šogad tās tēma „Tieslietu nākotne Eiropā”.

Paralēli ikgadējiem un organizatoriskiem jautājumiem – Prezidenta pārvēlēšanām, valdes vēlēšanām, finanšu gada apstiprināšanai, jaunu biedru uzņemšanai (šogad – Grieķija) u.c. –šogad īpašā tēma ir tiesu sistēmu nākotnes vīzija 2035.gadā, kā arī atsevišķu ENCJ locekļu (Bulgārija, Itālija, Nīderlande, Rumānija un Anglija) priekšlasījumi par konkrētiem tieslietu sistēmas nākotnes mērķiem 2020.gadā. Starp Ģenerālās Asamblejas viesiem ar referātu uzstāsies arī Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Koens Lenaerts.

Notiks diskusija par ENCJ īstenoto projektu rezultātiem, kā arī nākamā gada darbības plāna apstiprināšana. Kā atsevišķi jautājumi ir plānotas diskusijas  par tieslietu problēmām Turcijā (plašas tiesnešu atlaišanas) un Polijā (Tieslietu padomes neapmierinātība ar jauno likumprojektu par tās darbību).

ENCJ ir bezpeļņas organizācija, kas apvieno Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu tiesu sistēmu pārstāvošas, no likumdevēja un izpildvaras neatkarīgas institūcijas. Asociācija izveidota 2004. gadā, lai sekmētu ES dalībvalstu Tieslietu padomju sadarbību, savstarpējo pieredzes apmaiņu un kopējas informācijas analīzi. Tā ir arī iespēja sniegt kopēju informāciju un priekšlikumus ES institūcijām.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211