Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ - European Network of Councils for the Judiciary) valde 2017.gada 17.jūlijā publicēja paziņojumu saistībā ar situāciju Polijā, kurā tā pauda bažas par Polijas parlamenta veiktajām tieslietu reformām.

ENCJ valde ir lielā neizpratnē, uzzinot, ka Polijas parlamenta apakšpalāta un augšpalāta ir apstiprinājušas divas reformas, kas pagājušajā gadā ir izpelnījušās asu kritiku. Turklāt pagājušajā nedēļā parlamentā tika piedāvāts likumprojekts, kas ietekmētu Augstākās tiesas sastāvu.

 

Paziņojumu latviešu valodā skatīt šeit

Paziņojums angļu valodā pieejams ENCJ mājaslapā https://www.encj.eu/images/stories/pdf/Members/statement_by_the_executive_board_encj_17_july_2017_final.pdf