Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (European Network of Councils for the Judiciary – ENCJ) valde pauž visdziļāko atbalstu Polijas tiesnešiem šajos grūtajos laikos.

Piespiedu kārtā veiktā 27 Polijas Augstākās tiesas tiesnešu, ieskaitot tiesas priekšsēdētāju Gersdorfas kundzi, priekšlaicīgā pensionēšana ir turpinājums valdības centieniem pakļaut tiesu varu savai kontrolei. Tiesu varas neatkarības respektēšana no valdību puses ir obligāta. Demokrātiska sistēma, kas balstīta uz tiesiskumu, var pienācīgi funkcionēt tikai tad, ja tiek aizsargāta tiesnešu neatkarība. Vēl jo vairāk, tiesu neatkarība ir īpaši nozīmīga, lai saglabātu un vairotu savstarpēju uzticību starp tiesu varas iestādēm Eiropas Savienības ietvaros. Tiesu neatkarībai ir centrālā un neaizstājama loma, nodrošinot ES tiesību autoritāti.

Tiesnešiem ir jāpauž sava nostāja, ja tiek apdraudēta tiesu neatkarība un tiesiskums. ENCJ valde atbalsta tos Polijas tiesnešus, kuri pilda šo pienākumu.

 

Briselē, 2018.gada 4.jūlijā