Šodien, 11.martā, spēkā stājas grozījumi likumā “Par tiesu varu” un Prokuratūras likumā, ar kuriem mainīta ģenerālprokurora izraudzīšanas un iecelšanas kārtībā. Ģenerālprokuroru turpmāk iecels nevis pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja, bet Tieslietu padomes priekšlikuma.

Tieslietu padome izvērtē ģenerālprokurora amata kandidātus, izvēlas piemērotāko un virza to Saeimas iecelšanai ģenerālprokurora amatā. Padome iecelšanai amatā varēs virzīt tikai tādu kandidātu, kurš atbildīs likumā “Par valsts noslēpumu” noteiktajām prasībām, kas jāizpilda, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.

Izmaiņas paredz paplašināt ģenerālprokurora amata kandidātu loku, nosakot, ka par ģenerālprokurora amata kandidātu turpmāk varēs kļūt arī 40 gadus sasniegusi persona, kurai ir 15 gadu darba stāžs tiesneša vai prokurora amatā.

Tieslietu padomei līdz 2020.gada 1.aprīlim jāapstiprina ģenerālprokurora amata kandidātu atlases konkursa nolikums, kā arī jānosaka kandidātu vērtēšanas kārtība un kritēriji. Tieslietu padomei priekšlikumu par ģenerālprokurora iecelšanu amatā jāiesniedz Saeimai ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms ģenerālprokurora pilnvaru termiņa beigām. Ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera pilnvaru termiņš beidzas 11.jūlijā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211