Tieslietu padome rakstveida procesā 5. jūlijā Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieces amatā iecēla Sanitu Kanenbergu. Tiesnese S. Kanenberga arī iepriekš bija Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece.

Četri bijušie zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki pēc zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrācijas rajona (pilsētas) tiesu sastāvā iecelti par rajona (pilsētas) tiesu priekšsēdētāju vietniekiem: Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Žanna Zujeva, Kurzemes rajona tiesā Elga Guitāne, Rīgas rajona tiesā Ināra Zariņa un Daugavpils tiesā Juris Taukuls.

Iecelts priekšsēdētājs arī Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namam – to turpinās vadīt līdzšinējā tiesu nama priekšsēdētāja Kristīne Brokāne.

Uz visiem minētajiem konkursiem bija pieteicies viens kandidāts katrā tiesā, kas arī ar Tieslietu padomes lēmumu iecelti amatā.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa