Tieslietu padome iecēla amatā vairāku rajona tiesu priekšsēdētāju vietniekus: par Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci iecelta tiesnese Aija Āva, par Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieku – tiesnesis Aldis Stienis, par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniecēm – tiesneses Adrija Kasakovska un Inga Zālīte. Visi vietnieki iecelti amatā uz pieciem gadiem.

Tieslietu padome iecēla amatā uz pieciem gadiem arī vairāku zemesgrāmatu nodaļu priekšniekus: par Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieku iecelts Juris Taukuls, par Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieku Gunārs Siliņš, par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieci – Žanna Zujeva.

Visi tiesneši bija piedalījušies konkursā uz rajona tiesas priekšsēdētāju vietnieku amatiem vai zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku amatiem.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 9.martā

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211