Par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieci turpmākajiem pieciem gadiem Tieslietu padome iecēla tiesnesi Andu Kraukli.

Tiesnese jau kopš 2019.gada novembra pilda tiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus un bija vienīgā kandidāte konkursā uz šo amatu.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 8.aprīlī.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211