Tieslietu padome amatā uz pieciem gadiem iecēla divus Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniekus – Modri Lapiņu un Rinaldu Liepiņu.

Modris Lapiņš iecelts arī par apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju, savukārt Rinalda Liepiņa par Vidzemes apgabaltiesas Madonas tiesu nama priekšsēdētāju.

Viņi bija vienīgie kandidāti konkursos, kas bija izsludināti uz Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja amatu un Madonas tiesu nama priekšsēdētāja amatu.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 30.aprīlī

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211